Projekt ma na celu podwojenie liczby miejsc w obecnie funkcjonującym klubie malucha, dzięki czemu placówka będzie mogła przyjąć dodatkowe 10 dzieci w wieku do lat 3 pod swoją opiekę. Zostanie to osiągnięte poprzez przeprowadzenie remontu

pomieszczeń w celu ich dostosowania do większej liczby podopiecznych oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Dodatkowo zostanie wyposażony i odpowiednio ogrodzony plac zabaw w ogrodzie. Nowe miejsca, również dzięki zniesieniu barier dla osób

z niepełnosprawnością ruchową, umożliwią powrót do pracy 8 rodzicom, którzy obecnie sprawują opiekę nad dzieckiem w ramach urlopu macierzyńskiego.

Realizacja projektu jest odpowiedzią na zidentyfikowane zapotrzebowanie w zakresie zwiększenia liczby miejsc opieki, również dla dzieci z miast ościennych, których rodzice pracują w Siemianowicach Śląskich. Okres realizacji projektu zaplanowano na: 01.07.2018 - 30.11.2019. Projekt będzie realizowany w siedzibie Wnioskodawcy w Siemianowicach Śląskich przy ul. Bańgowskiej 25.